Do następnego egzaminu zostało

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
obowiązuje od 23 maja 2018 r.

Właścicielem i administratorem serwisu certyfikat.polishonlinenow.com jest firma:

Edu & More Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 44/7, 00-950 Warszawa
NIP: 5252472988
REGON: 142177524
KRS: 0000348605

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł

1. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYWANYCH W TREŚCI POLITYKI PRYWATNOŚCI:

Edu & More – firma Edu & More sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 44/7

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r.

Egzamin - państwowy egzamin certyfikowany z języka polskiego jako obcego

Serwis – serwis www dostępny pod adresem: certyfikat.polishonlinenow.com stworzony w celu:
- upowszechniania informacji o egzaminie,
- umożliwienia rejestracji online na egzamin wszystkim zainteresowanym udziałem w egzaminie,
- realizacji obowiązków prawnych ciążących na Edu & More wynikających z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. z 2016 r. poz. 405)
- przekazywaniu informacji dotyczących egzaminu wszystkim zainteresowanym, na żądanie poprzez formularz kontaktowy,
- przekazywaniu informacji handlowych o kursach i warsztatach przygotowawczych do egzaminu, w tym na żądanie poprzez formularz kontaktowy.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Edu & More jest administratorem danych osobowych, które zostały przekazane przez Państwa poprzez wypełnienie formularzy zawartych na stronie.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw, możecie się Państwo skontaktować z nami wysyłając wiadomość na adres rodo@eduandmore.com

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W zależności od celu przetwarzania przetwarzamy następujące dane osobowe:

DOKONANIE REJESTRACJI OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU:
W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym takie jak: dane osobowe (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, rodzaj dokumentu tożsamości, ), dane kontaktowe (adres do korespondencji i adres poczty elektronicznej, jeżeli osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu go posiada oraz informację o specjalnych potrzebach podczas przeprowadzenia egzaminu.
Podstawa prawna: przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Edu & More wynikającego z przepisów ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931) (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

KOMUNIKACJA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZENIEM EGZAMINU:
W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym takie jak: dane osobowe (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres zamieszkania, telefon, e-mail) oraz informację o specjalnych potrzebach podczas przeprowadzenia egzaminu.
Podstawa prawna: przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o przystąpieniu do egzaminu (art. 6 RODO ust. 1 lit a RODO).

ZAPYTANIE O OFERTĘ:
W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail) oraz dane kontaktowe (telefon).
Podstawa prawna: Państwa zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Edu & More (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu produktów i usług firmy Edu & More.

MARKETING USŁUG EDU & MORE:
W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon).
Podstawa prawna: Państwa zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Edu & More (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu produktów i usług firmy Edu & More.

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA:
W tym celu możemy przetwarzać dane osobowe (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres zamieszkania, telefon, e-mail) oraz informację o specjalnych potrzebach podczas przeprowadzenia egzaminu.
Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes firmy Edu & More, polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami oraz potencjalnymi klientami, opartych na rzetelności i lojalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Edu & More w żaden sposób nie profiluje Państwa danych.

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, przekazujemy Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Organy państwowe
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz na żądanie uprawnionych organów państwowych, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

Upoważnieni pracownicy firmy Edu & More
Udostępniamy Państwa dane upoważnionym pracownikom oraz współpracownikom Edu & More, aby mogli się z Państwem skontaktować, w celu na jaki wyrazili Państwo zgodę.

Dostawcy usług i podmioty przetwarzające
Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie w celach związanych z utrzymaniem Serwisu oraz obsługi egzaminu – tj. dostawców usług hostingowych, usług księgowych, pocztowych.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Państwa dane będą wykorzystane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w pkt. 3. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
- czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
- czas wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym,
- czas do momentu wycofania zgody.

6. PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy realizację Państwa uprawnień wskazanych poniżej. Możecie Państwo realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres rodo@eduandmore.com.

Macie Państwo następujące prawa związane z Państwa danymi osobowymi:
- prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
- prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO
- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO
- prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO
- prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO
- prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych poniżej uprawnień, występujecie Państwo do Edu & More z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Pastwa żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

7. ZGŁASZANIE SKARG, ZAPYTAŃ I WNIOSKÓW

Możecie Państwo zgłaszać do Edu & More skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień.
Jeżeli uważacie Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. ZASADY PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą tych plików nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk przez Google Analitics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.
b. rozpoznania pierwszego wejścia na stronę serwisu lub pierwszego wejścia po wyczyszczeniu plików cookies, w celu wyświetlenia odpowiedniego komunikatu dot. polityki prywatności.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb Edu & More ma prawo zmiany i uzupełniania Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie certyfikat.polishonlinenow.com, a w przypadku bardzo istotnych zmian, prześlemy informację na maila.